Øyas fremste ildsjel er borte

Lill ble født inn i en av de mest innovative fiskerfamiliene i Mausundvær. Familiens bakgrunn var klassisk i den forstand at den var en del av utflyttingen fra innlandet til kysten fra 1870-årene. Halvparten av familien kom opprinnelig fra Kongsberg og utvandret derfra til Romsdalen og videre til Frøya og etter hvert Mausund. Lills bestefar Bernhard var den første av denne slektsgreina som ble født på Mausund, nærmere bestemt på Måøya, før han giftet seg og etter hvert bygde hus på Geitøya.

Bernhard Iversen var tidlig ute med å skifte ut årer og seil med motor. Han var også den første som skaffet familien og nabolaget elektrisk strøm, ved å importere ei vindmølle fra USA. Da han 22-åring i 1913 giftet seg med Lotte, var han allerede eier av motorbåten «Ruthland». Noen år senere ble den første motorbåten skiftet ut med en ny som fikk navnet «Finnkampen». Da han samme år som han skiftet båt fikk en datter, ble hun døpt Ruth – som igjen ble mor til Lill.

Lill tilhørte den første generasjonen mausundværinger som hadde reell mulighet til å reise ut for å få seg utdanning. Den gang var det to skolekretser på Mausund, og hun tilbrakte folkeskoleårene i skolehuset på Aursøya. De fem bebodde øyene som utgjorde Aursøy krets hadde ikke fast forbindelse med hverandre, så allerede som barn måtte Lill lære seg å ro til Litl-Aursøya for å gå på skole. Hun fortalte i godt voksen alder at ingen syntes det var noe spesielt med at 7-8-åringer måtte sette seg i båten og ro alene for å komme til skolen i all slags vær. Det var bare slik det var. Men der de fleste i hennes generasjon stanset skolegangen etter de sju obligatoriske årene, dro Lill til byen. Der kom hun etter hvert inn i banksektoren – før hun vendte hjem og var med på å etablere filial for Fiskernes Bank på Mausund. Gjennom ulike fusjoner holdt hun bankvirksomheten i gang til nedleggelsen kom i 2006. Fra da av var det familien og aktiviteter i lokalsamfunnet som fikk det meste av oppmerksomheten.

Lill Aursøy hadde ulike verv og oppgaver i Mausund IL opp gjennom årene. Hun var aktiv i fiskarkvinnelaget, seniordansen og i ulike kulturelle og sosiale sammenhenger – og var i mange år styremedlem og kasserer. Hun var en av drivkreftene da lokalsamfunnet gjennom idrettslaget bestemte seg for å bygge svømmehall på dugnad, og hun stilte opp da den måtte renoveres for noen år siden. Med sin økonomiske utdanning og bakgrunn fra banken var en viktig rådgiver for lokale næringsdrivende. Det er nok ikke få næringsoppgaver hun har fylt ut på vegne av andre opp gjennom årene – så å si helt til det siste.

Det siste store prosjektet hun ivret for var etableringen av Øyrekka folkehøgskole. Lill gjorde ingen ting halvveis, og nok en gang var hun «levende engasjert» - helt ut i fingerspissene. Da hun fikk kreftdiagnosen uttalte hun til styremedlemmer i skoleselskapet at hennes fremste ønske var å leve så lenge at hun fikk oppleve at skolen ble realisert. Da vi fikk beskjed om at distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland sammen med stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad og Jon Gunnes kulle komme til Mausund tidlig i september, for å offentliggjøre at regjeringen hadde lagt skolen inn i forslaget til Statsbudsjett, bestemte undertegnede seg sammen med John Arne Moen for å dra hjem til henne tidlig på morgenen for å informere om hva som skulle skje senere samme dag. Da rant tårene i strie strømmer, og da vi 20. desember kunne offentliggjøre at Stortinget hadde fattet endelig vedtak, fikk vi den siste lykkeønskningen. Da var hun svært syk.

Uten Lill Aursøys livslange engasjement hadde Mausund-samfunnet vært langt fattigere enn det i dag er. Hun etterlater seg et enormt tomrom. Vi føler med hennes nærmeste; barn, barnebarn og oldebarn, og lyser fred over hennes gode minne.

På vegne av styret i Mausund IL

Joar Johansen, leder