Både små og de store fra Fillan skole så ut til å storkose seg på "Torvhattendag".

- Dette er et av årets høydepunkt, fortelles lokalavisas utsendte.

300 elever løser oppgaver sammen

"Torvhattdag" er en skoledag utenom det vanlige.

Hele skolen er med, fra 1. til 10.trinn.

Godt og vel 300 elever og nesten alle de 60 ansatte ved skolen, er spredt ut i området rundt Torvhatten denne dagen, for å løse oppgaver sammen.

På forhånd har elevene blitt delt inn i 18 ulike grupper, fordelt over ulike klassetrinn.

Lærerne stiller også med eget lag.

Gruppene er litt kjente med hverandre fra tidligere, de har blant annet hatt forarbeid sammen opp mot arrangementet, hvor de har kommet opp med lagnavn og heiarop.

Har blitt en tradisjon

"Torvhattendag" arrangeres tidlig på høsten hvert år.

- Dette er vel det tiende året, kommer Ole Christian Jensen og rektor Hege Alice Østmark frem til.

- Denne dagen arrangerer vi for å bygge et god elevmiljø, fremme trygghet og trivsel, forteller de.

Det er elevene selv som har regien.

- 9.klasse er gruppelagførere. 10.klasse er de som har laget og betjener de ulike postene, forteller Hege og Ole.

Kåringer i ettertid

I dag konkurreres det, men senere skal de holde en "markeringsdag", hvor de samler alle elevene i Hitrahallen, forteller Østmark og Jensen.

Der blir det sang, musikk, bilder fra dagen og ulike kåringer.

- Selv om det er konkurranser i form av poster og oppgaver, er ikke det essensen, forklarer Ole Christian.

- Det handler ikke om å gjøre det best eller være sterkest. Samholdet, kreativiteten og det å bry seg om hverandre er minst like viktig på "Torvhattendag". Det skal også honoreres, sier Hege og Ole.