Hitra Høyre mener åpenbart at utbygging av privat barnehage er løsningen. Uansett. Det er ikke noe nytt. Men er det å kaste blår i øynene på innbyggerne og de som trenger barnehageplass?

Det er flere spørsmål som melder seg:

  1. Vil det bli billigere å eie bygg og anlegg, for private i stedet for kommunen? Faktum er jo at kommunen for eksempel får billigere lån enn private. Og faktum er vel også at det anses som rimelig og forståelig at private vil ha avkastning på sine penger, dersom de vil bruke egne penger i stedet for å låne.

  2. Vil strømmen for å varme opp byggene og renholdet bli billigere? Faktum her er vel at kravene til byggene og oppvarmingen er den sammen, prisen på strøm er den samme, og kravene til renhold de samme.

  3. Og sist, men ikke minst: Vil gevinsten med privat barnehage bli lavere bemanning og/eller lavere lønninger for de ansatte?

Dette er viktige spørsmål å få svar på, før Høyres svar blir stående igjen som sannheten. Og dette fortjener ikke minst de kommunale ansatte i dagens barnehager svar på. Det kan neppe være særlig motiverende å lese at private barnehager blir bedre og/eller billigere å drive enn de kommunale. Og det er vel også grunn til,å tro at det kan gi grobunn for uro: Hva vil skje med minn arbeidsplass, min lønn?

Noen siste spørsmål: Hvor mener Hitra Høyre at en privat barnehage skal bygges? Og vil det være løsningen for alle som i dag har behov for barnehageplass i Hitra kommune? Vil det være løsningen for de som svarer at det beste er et barnehagetilbud i nærheten av der du bor eller jobber?

Vi tar gjerne diskusjonen videre, men da vil vi først ha svar på våre spørsmål

På vegne av kommunestyregruppa Hitra AP

Monica Mollan Foto: MARCIN SZPRYNGIEL Vindfang