Innleggsforfatter publiserte dette innlegget første gang i 2018 i forbindelse med en langvarig tunnelstenging. Forfatteren gjentar sitt budskap nå etter ny langvarig tunnelstenging sist mandag:

De siste årene har jeg ofte forsvart politiets prioriteringer i øyregionen Frøya og Hitra. De har i mine øyne prøvd å løse sine gitte oppdrag best mulig innenfor gjeldende rammer. Nå har jeg imidlertid ei etterlysning etter sunn fornuft og handlekraft.

Jeg etterlyser proaktive politifolk på bakken som bretter opp armene for å få jobben gjort. Politifolk på bakken som ser etter løsninger, ikke hindringer og begrensninger. Politifolk på bakken som løser situasjoner på lavest mulig nivå. Politifolk på bakken som blir bemyndiggjort av sine overordnede i mer sentrale strøk.

Forrige fredag ble Hitratunnelen stengt av Veitrafikksentralen (VTS). I sin evaluering av innsatsen skriver politiet at de ikke kunne gjøre noe fra eller til. Videre var det også uforsvarlig å prøve å få biler forbi nede i tunnelen. Omtrent alle, bortsett fra politiet, vet at det var mulig å få forbi biler ved kolonnekjøring. I tillegg skriver politiet at deres tilstedeværelse kun ville vært av symbolsk verdi. Her mener jeg politiet tar feil. Jeg vil ha politifolk som kommer til stedet og tenker «Nå må vi få oversikt, så skal vi få til dette her ja». Politifolk som handler.

Fikk du med deg denne? Mange var frustrerte i langvarig tunnelkø, noen kjørte på rødt. Nå forteller politiet og veivesenet om sine vurderinger

For politiet har vell mulighet til å ta ansvar i slike tilfeller? Eller er det behagelig å peke på VTS?

Det var ingen fare med vogntoget nede i tunnelen, det bekreftes av både forbipasserende bilister før tunnelen stengte og av det lokale brannvesenet. Et lokalt brannvesen som har skissert ei enkel og praktisk løsning på slike hendelser, hadde bare politiet vært mer proaktiv. Legger til at politiet selv bekrefter at det ikke sto på tilgjengelige ressurser denne kvelden.

Situasjoner som sist fredag skaper lang køer, stor frustrasjon og farlige forbikjøringer når trafikken slippes igjennom. Selvsagt er det hver enkelt bilfører sitt ansvar å oppføre seg i trafikken, men jeg skulle ønsker at politiet hadde gjort det de kunne for å forebygge slike situasjoner.

Forslag til løsning: 1. Få oversikt over situasjonen, ingen fare med havarert kjøretøy i tunnelen. 2. Varsle VTS om at lokalt politi er på stedet og tar ledelsen. 3. Tilkall lokalt brannvesen for å forestå kolonnekjøring. 4. Iverksett kolonnekjøring i samvirke med brannvesen. 5. Forbered midlertidig stenging av tunnelen og berging av vogntog.

Dette virker sikkert altfor enkelt og tar ikke høyde for en mengde fastsatte prosedyrer, ei heller hvem som har ansvaret for hva. Men at det hadde fungert, det er jeg sikker på.

Jørgen Fjeldvær Ansnes