Spørsmål til Ola Borten Moe.

Du er en spesiell politiker, Ola Borten Moe. Din morfar, Per Borten, var en bauta i norsk politikk, og trolig hovedgrunnen til at Norge idag er et fritt og selvstendig land og ikke et underbruk i EU. Han var en åpen og jovial person, som forandret norsk politikk til det bedre. Du har tydeligvis lært mye av ham. Men, og det er stort men. Sp er på full fart mot stupet, mens du og ledelsen ser ut til å gasse på videre. Stopp! Du reiste rundt på Hitra og Frøya og lovte at grunnrenteskatt ikke skulle innføres med Sp i regjering. I tillegg ble det lovet skriftlig for å unngå misforståelser. Da er det viktig at du nå snakker sant og står ved det du har lovet dine velgere. Salmar sjef Witzøe kalte det et svik, jeg kaller det et åpenlyst tyveri, fordi løgn er bare en annen form for tyveri. Dere stjal vår tillit. Ap vant ikke valget, SV vant ikke valget, Sp vant valget ved å doble sin oppslutning. Dere vant ikke valget ved å love skatteøkninger på 50 milliarder. Du ville ikke blitt valgt hvis du hadde vært ærlig om grunnrenteskatten.

Du lovte å redusere det statlige byråkratiet, fordi de tjente sine egne interesser, og ikke folkets (som vi ser i strømsaken), du var opptatt av at demokratiet handlet om frivillighet, ikke tvang, du var en fornuftens stemme i klimasaken, du hyllet privat eiendomsrett og personlig ansvar, og vi som stemte på deg trodde at her fikk vi en person som ville stå imot venstresiden, både i eget parti og hos Ap.

Hva skjedde? Du ble satt på sidelinjen da statsrådkabalen ble valgt, du sitter passivt og ser på at bedrifter i sør-Norge går konkurs fordi man blir flådd av statlige strømregninger, folk må stå i matkø i verdens rikeste land fordi levekostnadene løper løpsk, folk i tradisjonelle arbeideryrker får sin inntekt barbert av doblede dieselpriser, miljøavgifter osv, og ikke minst så skal statsbudsjettet gjøres opp ved å flå de man kaller "de rike".

Vi arbeidsfolk bruker å si at problemet er ikke at sosialistene vil skattlegge de rike hardere, problemet er hvem de definerer som rike. Sosialistene har ingen interesse av hvordan rikdom skapes, deres ekspertise er på, tvang, underkastelse og bruk av andres penger. Ingen skal utmerke seg, og tjener du egne penger er det å anse som subsidiering fra staten. God profitt, det er kun for statsbedrifter,sjø!

Som vi har lært og sett ved selvsyn på Hitra og Frøya, så minsker ikke forskjellene ved å rive de rike ned, men ved å bringe arbeidsfolket opp. Henry Ford ble ikke mangemilliardær ved å undertrykke arbeiderne sine, han ble det ved å gi de så god lønn at de kunne kjøpe bilene som de lagde. Gustav Witzøe ble ikke milliardær ved å undertrykke oss øyboere, han ble det ved å få hele samfunnet med på laget. Penger er ikke et nullsumspill, alle tjener på at Witzøe tjener penger, også staten. Det sies at utakknemlighet er verdens lønn, og Vedum er i år i det rause hjørnet. Alle skal bidra, men uten kutt i staten selvfølgelig. Der arbeider alle med livsnødvendige jobber tydeligvis. Finansminister Vedum sier at halvparten av grunnrenteskatten skal tilbake til kommunene. Skal vi bruke de ekstra pengene på rusomsorg og sosialstønad?? For det er jo der vi ender når vi ikke har arbeid. Tidligere Nobelprisvinner i økonomi, Milton Friedman sa at bedrifter betaler ikke skatt, det er det forbrukerne som betaler. Det er jo noe å tenke på når man øker selskapsskattene med over 50 milliarder, og folk allerede sliter økonomisk. Bare livsfjerne byråkrater tror at man kan øke skattene så voldsomt uten at arbeidsfolk får svi.

Jeg vil avslutte med følgende oppfordring til deg Ola: snakk sant, gjennomfør den politikken du lovte, og tenk nøye over om du som person kan fortsette i en regjering som rakker ned på omtrent alt din morfar stod for. Lattergauken, som du kaller partileder, har vi andre gitt opp for lengst, men du har betydelig makt som leder for et stort konservativt trøndersk Sp. Som politiker er det ikke alltid viktig å være populær, men det er viktig å være respektert.

Jeg har to spørsmål til deg: Du er jo både bonde, oljearbeider og politiker, hvis du møter noen som lyver deg rett opp i fjeset, føler du at dette er en person du kan jobbe sammen med? For å skalere det opp: Har demokratiet noen mening, hvis man ikke skal snakke sant til sine velgere?

Frode Hestnes

Hitra