«Landets viktigste politiske eldreverksted" , kaller Forbundsleder Jan Davidsen landsmøte som holdes 28.mai - 1.juni.

Programmet har 4 kapitler: Politisk innflytelse, Økonomi og arbeidsliv, Aktiviteter og deltakelse, Helse og Omsorg.

ØKONOMI ER ALLTID VIKTIG :

Forbundet kjemper for å få tilbake forhandlingsretten, og arbeider for at regulering av pensjoner skal være lik lønnsveksten med ekstra løft til de med de laveste pensjonene.

Minstepensjonen skal opp til EUs fattigdomsgrense.

TENNENE ER EN DEL AV KROPPEN:

Forbundet krever at tannhelseutgifter blir en del av Egenandelsordningen.

MEDLEMSKONTINGENT :

Forslaget fra Trøndelag er at kontingenten "fryses" på dagens nivå dvs.kr.470 pr år.

VERDIGHET OG OMTALEN AV ELDRE:

Pensjonistforbundet i Trøndelag er tydelig på at eldre er en like sammensatt gruppe som resten av befolkningen.

Vi betaler skatt, moms og kommunale avgifter som andre.

Vi vil ikke omtales som "en bølge" som skyller over landet og ødelegger økonomien.

Vi har både kunnskap og erfaring, og vi er en naturlig del av samfunnet Norge.

Deltakerne ønskes lykke til på Landsmøte !

Egil Hestnes

Medlem av Fylkesstyret i Pensjonistforbundet Trøndelag