Sarepta holder onsdag informasjonsmøte ved Hotell Frøya om det planlagte vindkraftverket på Frøya. Flere personer fra selskapet vil stå ved flere informasjons-punkter og opplyse interesserte om ulike sider ved prosjektet.

- Hvorfor holder dere et informasjonsmøte?

- Fordi det er et stort prosjekt, som vi tror det er stor interesse for lokalt. Vi vil gjøre det mulig for alle å få vite hva prosjektet innebærer, og vi ønsker å lytte til gode innspill. Og det vil være interessant for de som er opptatt av natur og miljø. De ønsker vi å gi et så korrekt bilde av vindparken som mulig, sier Alexandra Bech Gjørv, administrerende direktør i Sarepta, som selv ikke vil være til stede på informasjonsmøtet.

- Vi er også veldig opptatt av å få frem at det prosjektet som planlegges nå er et annet prosjekt enn det som var aktuelt i forbindelse med folkeavstemningen. Det er et vesentlig redusert areal, og de forestillingene noen har om at det vil bli veldig dominerende i landskapet ønsker vi å korrigere, sier Bech Gjørv til Hitra-Frøya.

- Hvor sikkert er det at vindkraftverket blir bygget?

- Det er gode sjanser for at det blir bygget. Vi jobber veldig målrettet, og tror at det vil bli realisert. Men vi vet ikke helt sikkert før alle avtaler er på plass, så jeg kan ikke si nøyaktig hvor sannsynlig det er.

- Er det noen sjanse for at vindkraftverket ikke blir bygget?

- Det er alltid en sjanse for at det ikke blir vindkraftverk, dersom kalkylene ikke kommer i mål. Men det er ingen grunn til å tro at det ikke blir realisert, og det er ingen grunn til å skape spekulasjoner om at det ikke blir noe av.  Vi jobber målrettet mot det vi mener blir et bra prosjekt, sier Bech Gjørv