Disse 59 Hitra-foreningene fikk grasrotpenger

foto