Kritisk situasjon på Frøya ungdomsskole

På onsdagen den 08.06.16 fikk vi elevene i 8. trinn med et orienteringsark hjem. På arket står det at 8. trinn skulle bli slått sammen. Det vil si at når vi er 8 a, b og c nå så vil det bare bli 8a og 8b etter sommeren. Det samme skulle også skje med 9. trinn. Begge tilfellene er begrunnet med lærere som enten slutter eller tar permisjon, med at skolen vil utnytte lærerressursene enda bedre enn før og at barnetrinnet ikke trenger å være på samme skolegård som ungdomstrinnet. På vårt trinn var det kontaktlæreren til 8c som tok et år permisjon og på 9c flytter en av lærerne vekk.

Da vi fikk denne informasjonen ble vi sjokkerte, vi har brukt et helt år på å bli kjent med hverandre. Og nå, blir vi tatt fra hverandre og får nye personer i klassene. 8c kommer ikke til å eksistere lengre, de blir fordelt mellom 8a og 8b. Og selv om det føles som om det nesten bare skal gå utover dem så går det utover de andre klassene også. Det vil bli 25 personer per klasse mens i dette skoleåret 2015/2016 var det bare mellom 16 og 18. Forstørringen av klassene vil svekke læremiljøet og forstørre mobbingen. Som sagt tidligere i en artikkel på frøya.no etter å ha intervjuet FAU medlemmene på Sistranda skole så har skolen jobbet hardt og brukt mye penger på å stoppe mobbingen og forbedre miljøet. Men det å sette sammen mange flere personer enn forventet i ei klasse vil ikke hjelpe. Under dette intervjuet var det tatt opp at Sistranda skole har for lite plass ute og det kan forstørre sjansen for mobbing og nå lurer jeg. Vil ikke det samme skje når det blir for lite plass inne i klasserommene. Det har jo vært snakk om at Sistranda skole skulle bygge eller kjøpe nye områder blant annet gamle videregående skole, men det ble visst ikke noe av det. Vi må bli slått sammen for at alle klassene skal passe i områdene der de har blitt plassert. Det finnes åpenbart noen argumenter mot klagen vår men de kan vi svekke.

Et av de argumentene kan bli at det skal bli 2 kontaktlærere per klasse. Men det ser ikke veldig sannsynlig ut, i starten av dette skoleåret fikk 8. trinn to nye kontaktlærere, begge resignerte etter et halvt år og den siste gamle som var her fra før av tar et år permisjon, ingen har blitt igjen. Det tror vi er begrunnet med at lærerne ikke klarte å holde orden på oss på grunn av dårlige forhold på skolen, i hvert fall de nye. De visste ikke hvordan denne skolen funket og ble nedkjempet av den. Det bekymrer oss veldig, for vi tror at det samme vi skje når det kommer to nye lærere til oss igjen. Det kommer ikke til å være bra for utviklingen vår og vil trekke resultatene ned. Vi hadde kanskje hatt tid til slikt i år, og det brukte vi. Det har vært dårlig klassemiljø i løpet av hele året men vi har jobbet hardt for at det skulle bli bedre og når vi endelig fikk det til, blir vi blandet igjen. Og vi kommer ikke til å ha tid til krangling, bråk og rot i timene i 9. trinn sånn som vi hadde i 8.trinn. Som sagt så blir vi veldig bekymret for det.

Som oppsummering vil jeg si at plassmangel kommer til å føre til dårlige resultater. Vi har allerede hatt litt dårlig miljø i klassene så vi vet hvordan det er og det vil det bli verre med flere folk. Og vi forstår ikke hvorfor vi skal bli slått sammen når det sies at det er plass og lærere. Etter å ha diskutert sammen i klassene tror vi at vi trenger noen utenfra som kan selv se situasjonen vår. Hvis ikke så vil vi vel bli dårligere forberedt til eksamen i 10.trinn og videregående skole. Det skaper en kritisk situasjon for oss elever.

En elev fra 8.trinn, Sistranda Skole, Frøya