Forskere, studenter, lokalpolitikere og skolelever beveget seg fra bord til bord, og diskuterte framtida for frøya og de blå næringene. Innspill og ideer ble skrevet ned på dukene, som etterpå ble overlevert til kommunestyret. Dette skjedde under veldig viktig-konferansen på Frøya sist torsdag.

Se bildene her. Les hva de lokale skoleelevene syntes om et slikt konsept i tirsdagens papiravis.