Høyre, ved Mari Holm Lønseth og Espen Håvard Hauan, skriver i Hitra-Frøya 25. august at “MDG sier nei til å bygge ut veier i distriktene”. Dette er feil, og vi ønsker derfor å forklare noe av vår faktiske politikk for veier og samferdsel i distriktet. MDG ønsker gode og trygge veier, som noen ganger vil innebære å bygge nye veier, og vi vil redusere vedlikeholdsetterslepet.

De Grønne setter i vårt forslag til Nasjonal transportplan av 2 milliarder mer enn H/Frp-regjeringen til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Vi ønsker også å gi mer penger til skredsikring på fylkesveier, fra 12 milliarder til 17 milliarder. Vi kan gjennomføre disse satsningene fordi vi sier nei til kapasitetsøkende motorveier som ikke løser transportutfordringene i og rundt byene. I tillegg vil vi gjøre det enklere og reelt mulig å reise miljøvennlig også på bygda, og har derfor lansert en bygdemiljøpakke for samferdsel. Den inneholder blant annet en økt satsning på utbygging av ladestasjoner, leasing av elbil, distriktsvennlig pendlerfradrag, tilrettelegging for flere innfartsparkeringer og bedre kollektivtilbud.

Tore Dyrendahl, 2. stortingskandidat og fylkestingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Sør-Trøndelag

Miriam Aclima Baglund, kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne på Hitra