Studenter bruker veiene på Frøya til øvelser

foto