I Hitra-Frøya 9. september har Sigbjørn Larsen et innlegg om Frøya Flyplass DA, med tittelen «Unødig turbulens og skittkasting». En treffende tittel! Larsen bidrar her med både sterk turbulens, og skittkasting i særklasse. Unødig!

Utgangspunktet for det hele er at Sigbjørn Larsen var meget sentral i en eiendomstransaksjon tidlig i 2016, hvor en eiendom ble solgt til NMK Frøya.

Selger var Frøya Flyplass Terminal AS, et selskap som ble slettet i Brønnøysund i 2006 – 10 år tidligere.

Sigbjørn Larsen representerte i 2016 selger – altså det slettede selskapet!

Frøya Flyplass Terminal AS eide den aktuelle eiendommen fram til 2004. Da ble selskapet kjøpt av Frøya Flyplass DA, og den aktuelle eiendommen inngikk i kjøpet og står spesifisert i avtalen mellom selskapene.

Hovedaksjonær i FFT på salgstidspunktet i 2004 var Sigbjørn Larsen.

Han har dermed solgt samme eiendom 2 ganger – uomtvistelig!

Svindel og bedrag? Det må avgjøres av de instanser som har slikt til oppgave!

I sitt innlegg 9. september gjør Sigbjørn Larsen et desperat forsøk på å tåkelegge hele saken, og sporer fullstendig av i forhold til det saken egentlig dreier seg om.

Han går så langt at han faktisk prøver å gjøre seg selv til «offer» i saken.

Angrep kan være det beste forsvar, men ikke alltid.

Jeg sitter med dokumentasjon fra transaksjonen i 2004. Dette dreier seg om både korrespondanse, protokoller fra møter i de respektive selskapene og avtalen som ble gjort mellom selskapene. Disse levner ingen tvil om at Frøya Flyplass DA ble ny eier av flere eiendommer, og den som i 2016 ble solgt til NMK Frøya står altså nevnt spesifikt i avtalen fra 2004.

Total kjøpesum for aksjene i Frøya Flyplass Terminal AS var kr 869 940,00.

Jeg sitter også med kopi av korrespondanse mellom Statens Kartverk og Sigbjørn Larsen fra 2016, hvor Larsen forteller at han hadde glemt å selge den angjeldende eiendommen til NMK Frøya i 2004, og at det var å anse som et uhell at den inngikk i salget av FFT til Frøya Flyplass DA. Salget av FFT skjedde 6. september 2004, mens NMK Frøya ble stiftet 11. november 2004. Larsen hadde altså glemt å selge til en organisasjon som ble stiftet 2 måneder senere…

Han skriver også til Statens Kartverk i januar at transaksjonen er gjennomført og pengene

(kr 200 000) er overført til konto. Hvilken konto?

Etter at det begynte å bli stilt spørsmål om lovligheten i saken, kom det kr 200 000,- inn på konto til Frøya Flyplass DA. Fra NMK Frøya. Men det var i juni….

For øvrig hadde ikke Frøya Flyplass DA gjort noen avtale om salg til NMK Frøya, så hvorfor skulle det overføres penger til dem?

Det er nå flere som tar til orde for at denne saken bør få en uhildet gransking og gjerne en politianmeldelse. Det må det bli!

Ettertiden kan ikke være be-kjent av at en slik sak blir skjøvet under teppet!

Audun Klev

(tidligere styreleder og styremedlem i Frøya Flyplass DA