Min bekymring gjelder FV714, eller Rally714, som det kalles på folkemunne.

Jeg har fått med meg i media den siste tiden at dere er dyktige på fartskontroller på aktuell strekning, og spesielt på Hitra og Frøya. Dette er noe jeg vil berømme dere for! Det virker som at de intensiverte kontrollene på Frøya og Hitra begynner å ha en viss effekt, selv om det dessverre finnes unntak.

Jeg har jobbet som ambulansearbeider i 13 år og har hatt 714 som min arbeidsplass i 10 år. I disse årene har jeg opplevd vanvittig mye fart og hasardiøs kjøreadferd på denne strekningen. I ambulansen har jeg flere ganger tenkt at "nå dør jeg." Men så har tilfeldighetene vært på vår side. Jeg har opplæring i, og mange års erfaring med å kjøre raskt, men trygt, i et utrykningskjøretøy. Jeg har alltid vært personlig opptatt av at når man kjører et uniformert kjøretøy uten blålys, så skal man framstå som gode eksempler i trafikken. Dette har jeg som fartøysjef brukt mye tid på å påvirke mine kolleger til å tenke.

Jeg jobber ikke lenger i ambulansen. Når jeg nå bruker 714 er det som privatperson. Gjennom mange års erfaring i å observere trafikken, merker jeg nå en forverring i hastighetene. Det virker som om farten på Frøya og Hitra er i ferd med å gå ned, men strekningen Våvatnet - Valslag er betydelig forverret. Jeg kjørte senest i dag Frøya - Orkanger. Jeg mener selv at jeg forholder meg relativt greit til trafikken og fartsgrensene. Etter å ha blitt forbikjørt utallige ganger på uoversiktlige plasser, over dobbel sperrelinje og i høye hastigheter, ba jeg min passasjer om å sjekke om det var mitt speedometer det var noe galt med. Når bilen min har nåla på 90, er min gps-hastighet på 81. Det var med andre ord liten grunn til at jeg skulle bli forbikjørt så ofte.

Videre opplever jeg at de fleste har lært seg hvor Politiets kontrollposter bruker å være (meg inkludert). Min subjektive mening er at i disse områdene slakker folk av på farten, for så å trykke pedalen i bunn mellom. Jeg har også vært ung og har mine svin på skogen hva fart angår. Det jeg derimot erfarer når jeg kjører på 714, er at det er ikke ungdommene som kjører værst, men middelaldrende menn i dyrere biler. Dette er åpenbart min subjektive opplevelse.

Jeg har opplevd mer enn min dose lemlestede mennesker i trafikken. Det er derfor jeg ikke lenger jobber i prehospitale tjenester. Jeg ønsker meg inderlig flere fartskontroller også på 714 utenfor øyene. Om jeg må få spekulere i hvorfor det kjøres så hardt på øyene og på 714, så tror jeg det handler om kultur og arv. Jeg hadde selv en far som skrøt av at han kunne kjøre fra Trheim til Hitra på 1,5 time; og det var på de gamle veiene! Selv med oss barn i bilen gikk det alt for fort.

Jeg har ingen intensjoner om å peke finger på noen. Vi har fått en fantastisk vei mellom øyene og Orkanger som har kuttet reisetiden med 20 minutter. Jeg ønsker bare at voksne mennesker tar ansvar og tenker gjennom hva vi andre må oppleve om noen kolliderer.

Tom André Karlstad