Leser innlegg i Hitra Frøya og Nidaros om dette temaet som også angår ny bru over Knarrlagsundet!

Nå må våre politiske tillitsvalgte våkne!

Det er ikke for sent å snu ( Fylket) og velge beste og billigste alternativ som er FFB BRU VEST i sundet. (Samme som Krabbsundbrua)

Å velge ny bru i øst og føre trafikken gjennom sentrum er uforstand!

At noen fylkesavheongige konsulenter lager en kostnad  for brua i vest som opplagt er feil og må rettes opp og sluttsummen skal spesifiseres, slik at den offentlig kan etterprøves.

Prisen å bygge en slik bru i vest ( Med brusøyler på fjell over fjærenivå) er kjent etter utallige prosjektet og som Krabbsundbrua  på Ansnes.

Hvorfor skal det være vesentlig dyrere og bygge i Knarrlagsundet enn på Ansnes når en tar med prisstigningen?

Byggekostnadene for eventuell bygging av bru i øst ,inklusive gang og sykkelvei til sentrum, vil bli fulgt med argusøyne og enhver overskridelse av 200 mill vil bli påtalt og FYLKET VIL BLI STILT TIL ANSVAR!

Ønsker alle stridene parter i Knarrlagsundet en GOD SOMMER!

Halvard Ulvan