NO,ER NOK E NOK!!!

Da har det blitt et overveldende stort politisk vedtak om å bygge ny skole i Fillan. Setter stor pris på deres engasjement som har stått på her at det blir bygd ny skole med moderne fasiliteter også for de tilsatte.

Ønsker at dere som hengte opp dette oppropet på gjerdet ved skolen ved FV.714 nå tar det vekk da vedtaket om ny skole i Fillan nå er gjort i kommunestyret.

Benytter anledningen å få ønske alle ellever og lærere ved skolene og barnehagene på Hitra en velfortjent sommerferie.

Mvh

Per Ervik, PP Hitra