I lokalavisa Hitra-Frøya kunne vi i siste uke lese at det i Frøya kommunestyret hadde vært en diskusjon om foreldrebetaling i barnehager og skolefritidsordningen (SFO). Bare det at slike velferdsordninger blir diskutert er jo kjempeflott og bør støttes fullt ut. Dette handler jo om kjerneverdier i det samfunnet vi ønsker å bygge ut. Noe av det beste som har skjedd Norge i de senere år er jo nettopp utbyggingen av tilbud for barn i barnehager og SFO. Disse ordningene som i all hovedsak er skapt for barnas beste er noe vi bør favne om og sikre som gratis ordninger for alle barn.

Men det er klart at slike ordninger vil koste penger. Det å gi barn gode og trygge livsvilkår vil alltid koste penger. Og vi vet at i dag er det faktisk slik at mange familier må vurdere om de har råa til å gi slike tilbud til sine barn. Her ligger det allerede en stor urettferdighet. Nemlig at det blir gjort et skille på barns tilbud ut fra størrelsen på lommeboka til foreldrene. Dette er det noe partiet Rødt tar stor avstand fra. Vi mener at slike tilbud skal være universelle og gjelde alle barn. Og de bør være gratis.

Det ble ikke fremmet noe forslag om gratis barnehager eller gratis SFO i møtet, men det ble fra Høyre lagt fram et forslag om foreldremoderasjon om det hadde seg slik at du hadde barn både i SFO og barnehage. Et meget sympatisk og godt forslag sett fra partiet Rødt sin side. Egentlig er det jo ganske overaskende at det er høyresiden som fremmer forslag om gode velferdstilbud. Vanligvis er det de som holder igjen. All kreditt til Høyre i denne saken.

Men det er da vi får vår store overraskelse. AP og SV som sitter med flertallet stemmer i mot en slik ordning. Ganske ufattelig at venstresiden setter seg på sin høye hest og stemmer ned et tilsynelatende godt forslag som mulig ville kunne gitt plass til flere tilbud for barn. Og overraskelsene blir ikke mindre når svaret kommer fra en «barsking» fa Arbeiderpartiet som i følge avisa tar ordet og sier » jeg er så barsk at jeg kan si jeg er i mot dette».

At Borgen er barsk bør det vel ikke herske noen tvil om. Men at det er barskt å gå i mot ei bedre foreldrebetaling for familier med barn i barnehage og SFO er ei fullstendig avsporing. Det barske vil være å stå opp for barns rettigheter og gode gratis tilbud.

I innlegget under spalten Meninger skriver Høyres leder at Arbeiderpartiets «barsking ikke var villig til å være med på å finansiere noe han ikke hadde bruk for». Betyr dette at AP og SV nå har kun begynt å arbeide for saker som gjelder dem selv?

For medlemmer i Rødt er dette meget skremmende å oppleve. At venstresidens representanter stemmer i mot et forslag til økt innsats for barnefamilier blir nedstemt av Arbeiderpartiet og SV viser bare at det er et stort behov for en alternativ stemme på venstresiden i Frøya kommune. Hvis dette er holdningene som er rådende i den etablerte venstresiden i kommunen vil det bli en glede å kunne få stemme Rødt inn i kommunestyret ved neste valget. Kanskje er det slik at der er et stort udekket behov for ei sterkere venstreside på Frøya. Noe vi også kunne lese ut fra siste stortingsvalg. Rødt fikk over 50 stemmer på Frøya, og det uten noen form for stor valgkamp. Dette vil det bli en forandring på til valget i 2019. Da vil nemlig Rødt stille til valg med ei eiga lokalvalgs liste med flotte frøyværinger.

Ta i mot dem og dere vil merke forandringa.

Med kameratslig hilsen fra Rødt Hitra og Frøya

Marthe Reppe

Steven Crozier

Jann O. Krangnes