Kjære politikeren i Hitra kommune

Vi barna som bor mellom Sandstad og Børøsundet har lenge ønsket oss en gang og sykkelbane på denne veistrekningen.

Det blir en tryggere skolevei og foreldrene slipper å kjøre barna sine til skolen og på ettermiddagene når de skal besøke venner eller på trening.

Når det blir mindre bilkjøring blir det også mindre forurensning i lufta.

Barna får også gratis trim når de skal besøke venner og når de ellers sykler eller går.

Det har vært et tema i mange år å prøve å få til et gangfelt. Det er en del store trailere som suser forbi oss når vi sykler på veien.

Vi ønsker at dere politikere kan ta opp dette i disse valgkamptider.

Gjør det for barnas skyld for de er framtiden og det blir gøyere og tryggere å dra ut og sykle, løpe eller gå.

Vennlig hilsen elevrådet ved Strand Oppvekstsenter:

Maren Lervik Johnsen (Leder)

Una Østmark Sivertsen.

Odin A. Martinsen.

Håkon Aalmo

Kim Richard Elvemo.

Lene Halsen Nordahl