Ægir - Norsk havbruksmuseum nå må realiseres etter flere års trenering av Høyre- og FrP-regjeringen.

Arbeiderpartiet går til valg på en storstilt satsning på havbruket og enda flere nye arbeidsplasser på kysten. Et ledd i dette vil være å sikre utbyggingen av Ægir Havbruksmuseum ved hurtigbåtterminalen på Sandstad. Dagens Høyre- og FrP-regjering har vist liten vilje til å realisere havbruksmuseet. Arbeiderpartiet vil satse og mener de tre konsesjonene som kreves for å realisere prosjektet må bevilges. Det blir viktig å få dette på plass hvis vi vinner Stortingsvalget 11. september. For oss er arbeid det viktigste og levende distrikter som i øyregionen, hvor vi høster av naturen, er nøkkelen til velstanden i Norge. Havet er en viktig del av det vi skal leve av i framtida. Derfor er det særdeles viktig å tilrettelegge for at øyregionen blir en enda mer attraktiv region for de som ønsker å etablere seg og å skaffe en jobb.

Nesten alle de store næringene i Norge har sitt eget museum. Skogbruksnæringa har Norsk Skogmuseum på Elverum, oljenæringa har Norsk Oljemuseum i Stavanger og landbruket har Norsk Landbruksmuseum på Ås. Den eneste store næringa som enda ikke har sitt eget museum er havbruksnæringa. Historien om kystfolket er en viktig del av fortellingen om Norge og havbruket kommer til å bli en stadig viktigere del av vår felles framtid. Derfor er det også viktig å sørge for at man har en arena hvor denne historien fortelles.

Se de nye 3D-tegningene av Ægir her (HF+)

At et nasjonalt havbruksmuseum skal ligge på Hitra mener vi er helt naturlig. Museene i Sør-Trøndelag v/Kystmuseet har lagt fram en spennende plan for det nasjonale havbruksmuseet på Hitra.  At det skal ligge midt i havbruksland, bare en kort tur med hurtigbåten fra byene Trondheim og Kristiansund er en veldig gunstig og riktig beliggenhet.

På Ægir - Norsk Havbruksmuseum skal et kunnskapssøkende publikum fra hele verden få presentert historien i gode, tilrettelagte utstillinger.

Et museum finansiert gjennom laksekonsesjoner vil gi museet en helt unik formidlingsarena, hvor de besøkende kan oppleve hele verdikjeden i oppdrettsnæringen fra rogn til ferdigprodusert mat gjennom settefiskanlegg, matfiskanlegg og foredlingsfabrikk.

Dagens regjering med Høyre og FrP har ikke klart å realisere prosjektet fordi museet ikke regnes som undervisningsarena og museet fikk ikke innvilget visningskonsesjon fordi denne ikke kan leies ut. Dette på tross av at de har uttrykt sin støtte til prosjektet.

At et så fantastisk prosjekt som ikke en gang krever innslag av offentlige midler ikke skal realiseres fordi museet faller mellom to stoler, mener vi i Arbeiderpartiet ikke er holdbart. Her har Høyre og FrP sviktet. Handling må følge ord, hvis ikke betyr ordene ingenting. Arbeiderpartiet vil fatte de nødvendige vedtak for å få prosjektet realisert.

Jorodd Asphjell, tredjekandidat for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag