NRK sitt program debatten som ledes av Fredrik Solvang - som vi for øvrig vil berømme som en veldig flink programleder – har etter vår mening en vesentlig mangel.

Vi blir mer og mer forundret over hvorfor ikke pensjonistene blir representert på lik linje med den vanlige lønnsmottaker som bla. tidligere har deltatt i debattprogrammet som omhandlet både renteøkninger, strømpriser og høye drivstoffpriser noe som medfører en utgiftsøkning på flere tusen kroner i året for dem!

Vi stiller oss derfor spørsmålet – gjelder ikke også dette pensjonistene?

Flott at «vanlige folk» som tjener mellom 400.000,- og 750.00,- får være med i slike programmer som debatten, men hva da med minstepensjonistene som i dag ligger på under 16.000,- i mnd. og skal dekke alle kostnader som boutgifter, mat og alt annet til livets opphold – burde ikke også denne gruppen vært med og fått fremmet sitt syn?

Det sier seg selv at å ha en så lav inntekt som kr.172 711,- i året er det bare så vidt at det går rundt i hverdagen for enkelte og signalene som gis tilsier at det slettes ikke blir bedre i tiden fremover.

Det virker derimot som at pensjonistene skal være den tapende part til tross for at deres bidrag gjennom et langt liv har resultert til den velstand alle nyter godt av i dag.

Derfor er det nedslående å høre på de ulike politikerne som er invitert til programmet debatten og andre tilsvarende debatter at pensjonistene ikke nevnes med et ord om hvor mye pensjonen skal økes!

I siste debatten var Vedum på plass for å forsvare «sitt» regnestykke som viser at dem med netto inntekt på 1 mill får nesten 15000.- mer å rutte med i 2022. Det han bla. glemmer å fortelle er at «hans» regnestykke ikke gjelder for 80-90% av folket og da ikke minst - helt fjernt for alle pensjonister, enslige og uføre.

Ber derfor NRK om at neste debattprogram med slike debatter at også pensjonistene blir representert for å fremme sin mening!

For Pensjonistpartiet Hitra

Per Ervik

Jan E Handberg