Hitra kommune og kommunestyret har i praksis "slått handa av" næringsutviklingsselskapet, Blått Kompetansesenter AS og i stedet valgt å koble sitt næringsutviklingsarbeid til næringsapparatet i Orklandsområdet. Siste tilskudd til denne strategien var at Hitra kommune avslo å knytte et (meget rimelig) eierskap til næringshagen i regi av Blått Kompetansesenter.

Ut ifra Hitras næringslivs-sammensetning blir disse strategiske grepene mer og mer uforståelig i mine øyne. Vi har nå f.eks. vært gjennom en hel uke i havbruksnæringens navn på Frøya med arrangementer som blant andre Nordic Aquaculture Skills Foresight Forum, NTNU Studentdag, Brohodekonferansen og Blå Innovasjonscamp. Alle disse veldig relevante arrangementer ift. lokalt næringsliv i hele øyregionen og som vekker oppsikt langt utenfor vårt område. Dette er også arrangementer som fremmer meget nyttige nettverk inn mot FoU-miljøene. Blått Kompetansesenter har spilt en sentral rolle i alle disse arrangementene og innehar utvilsomt en viktig rolle i regionens næringsutviklingsarbeid. Dette har altså Hitra kommune valgt å stille seg på utsiden av og slik redusere seg selv til en passiv tilskuer til nettverk og viktige prosesser rundt utvikling i en bransje som er minst like viktig for Hitra som for Frøya.

Jeg har også tidligere uttrykt bekymring rundt denne problemstillingen i Hitra kommunestyre, men dessverre uten å nå gjennom hverken til administrativ ledelse, politisk ledelse eller til kommunestyret. Tiden er imidlertid overmoden for at også Hitra kommune formaliserer en tilslutning til Blått Kompetansesenter sitt nettverk, tenker jeg.

Dag Willmann

Foto: Dag Willmann