Spørsmål til Frøya kommune, Trøndelag fylkeskommune og selvfølgelig til Nils Jørgen Karlsen:

Hadde vi grunn til å juble?

Etter mange utsettelser er det visst endelig bestemt at den storstilte rehabiliteringen av Frøyatunnelen vil starte i april 2023.

I den forbindelse kunne Nils Jørgen Karlsen i Frøya kommune, komme med en oppdatering overfor kommunestyret den 19. mai i år, vedrørende fylkets planer og progresjon i det forberedende arbeidet til oppgraderingen av tunnelen.

I denne oppdateringen, kunne han fortelle at i tunnelsikringsforskriften er det vedtatt at det skal etableres infrastruktur med mobile fergeleier.

Dette fikk oss som har jobbet for denne beredskapsløsningen til å juble. Men var jubelen berettiget?

Pensjonistpartiets representant i Frøya kommunestyre, uttalte da også i intervju med våre to lokalaviser at dette var en gledens dag som det var grunn til å markere. Men av erfaring vet vi at politiske vedtak ikke alltid er til å stole på, derfor er markeringen utsatt til at alt er 100 % sikkert.

I en pressemelding den 1. juli i år, får vi presentert hvordan plass til nødvendig infrastruktur på utsiden av tunnelen skal løses, som ikke bare er viktig under oppgraderingen, men også i ettertid.

Det nevnes blant annet; etablering av ventelommer og å øke kapasiteten i rundkjøringen, men det sies ingenting om beredskapsfergeleier som Nils Jørgen Karlsen informerte kommunestyret om den 19. mai.

Vi får håpe og tro at beredskapsferger er en del av infrastrukturen det vises til i dette avsnittet; ”å forberede annen infrastruktur som tilhører oppgraderingen”.

Hvis beredskapsferger er en del av denne ”annen infrastruktur”, burde den vært nevnt spesifikt i pressemeldingen, slik at det ikke er noen tvil.

For ingenting er sikkert før alt er sikkert, derfor tar vi alle utsagn med ”en klype salt”.

Mange føler det er for lite informasjon fra kommune og fylkeskommune, når det gjelder fremdriften i saker det jobbes med, og stiller seg blant annet undrende til at ikke de mobile fergeleiene ble nevnt i pressemeldingen den 1. juli.

Jeg er ikke lenger en del av det politiske miljøet på Frøya, men jeg var sterkt engasjert i jobben med å få de ansvarlige (Fylkeskommunen) til å innse at det var nødvendig med en beredskapsløsning under oppgraderingen av tunnelen, og at beredskapsferger var den eneste reelle løsningen på en infrastruktur og beredskap vi har vært uten i 22 år.

Det er på vegne av de 1074 personene som satte sin signatur på undreskriftlista i kampanjen ”Vi vil itj værra isolert”, og alle andre som venter på en beredskapsløsning at jeg skriver dette innlegget.

Alle disse går og håper på at det blir etablert en beredskapsfergeordning, ikke bare under oppgraderingen av tunnelen, men også som beredskap i fremtiden, i tilfelle tunnelen blir stengt over lengre tid.

Så spørsmålene blir da; kan vi stole på den orienteringen Nils Jørgen Karlsen hadde til kommunestyret den 19. mai? Der han informerte om at fylkeskommunen hadde vedtatt mobile fergeleier som en beredskapsordning. Og kan vi stole på at disse blir etablert før oppgraderingen av tunnelen starter neste år?

Arild Margido Johansen