Hitra kan skilte med høye fødselstall, fantastiske omgivelser og et lukrativt arbeidsliv. Hittersamfunnet er varmt og inkluderende. Det er en trygg plass å vokse opp for barna, og et godt sted for oss voksne. Øysamfunnet vokser på alle kanter.

Til tross for Hitras mange positive sider, sitter det mange fortvilte foreldre på Hitra nå. Det viser seg at samfunnet går framover foruten i oppvekstsektoren. Ja, det vil si kapasitet, utforming og bygningsmasse, for barn er det mer enn nok av! Kapasitetsproblemene ved Hitras barnehager har virkelig eskalert. Allerede i 2020 var fødselstallene høyere enn vanlig. Fødselsstatistikken for 2021 var skyhøy. Disse tallene lå klar lenge før utgangen av året. Dette var gledelige nyheter, og det ble jublet høyt! Inneværende år ligger an til å få like mange barnefødsler som fjoråret. VI ser hvilken vei dette går, gjør ikke dere?

Dere uttrykker glede over at alle 1-åringer har fått plass og har i så måte holdt dere til gjeldende juss. Dere har ingen grunn til å være stolte av tilbudene dere har gitt oss. Mange må takke nei til plassen de har fått tilbud om. Det er ikke gjennomførbart for oss i praksis.  Noen må kjøre forbi flere barnehager for å få levert barnet vårt, timesvis med unødvendig kjøring hver uke.  Noen må levere i to barnehager fordi "søskenprioritet" er nedprioritert.  Noen må kjøpe en bil til.  Noen trenger egentlig ikke bil i det hele tatt, fordi de har bosatt seg nært barnehage, skole og arbeid.  Noen har heller ikke førerkort.  Noen jobber turnus hvor man er borte fra hjemmet i lengre perioder. Levering og henting faller på kun én forelder og belastningen av den lange reiseveien blir ikke fordelt. Alt dette går ut over vårt arbeidsliv, familieliv og vår økonomi.

Det burde blitt satt igang tiltak tidligere. Løsningen på barnehageopptak som dere nå har gjennomført kunne vært unngått.  Denne tildelingen føles ekstremt urettferdig, spesielt med tanke på at kommunen har skiltet med god barnehagedekning over flere år. Det er jo ikke barnehageplasser der de trengs!

Foreldregruppa representerer et bredt spekter av Hitras næringsliv i det offentlige og private arbeidsmarkedet. De færreste av oss jobber på kontor med fleksitid. Vi må kronisk komme for sent på jobb. Noen må også gå før tiden. Dette utelukkende på grunn av unødvendig lang reisevei til tildelt barnehage.  Med gitte antall timer i døgnet, får vi et et umulig regnestykke, vi kommer ikke tidsnok på arbeid.  Dette innebærer at arbeidsgiverne våre må tilrettelegge i enda større grad enn før.  Dette barnehageopptaket kan gå ut over både logistikk og økonomi for våre arbeidsgivere, så vel som oss selv.  Hvordan stiller næringslivet seg til dette?

Om statistikken og befolkningsveksten er så gledelig, føler vi at vi fortjener en liten påskjønnelse for innsatsen vår. Vi nøyer oss med å få barnehageplass i grenda vi tilhører og en hverdag som er forenelig med familieliv. Også vil vi ha gode oppvekstvilkår for barna på Hitra, hvor de kan få muligheten til livslange vennskap allerede fra barnehagestart.

Om noen hadde fulgt med på tallene med et fremtidsrettet blikk, burde midlertige løsninger allerede vært på plass.  Arealer burde vært undersøkt, og varige løsninger burde vært planlagt.  Det burde vært lyst ut stillinger og satset på lokal rekruttering når man vet at pedagoger er vanskelig å få tak i.  Det kunne blitt omplassert ansatte fra steder med bedre kapasitet, om enn bare for en periode.  Det er lettere for én eller få voksne med lang arbeidsvei, enn det er for mange små barn.

Men først og fremst-  de store taperne her, hovedpersonene- barna våre.  På grunn av tildelte barnehageplasser langt unna hjemmet får barna unødvendig lange "arbeidsdager". Lengre enn våre.  Det burde være en selvfølge at barna får plass i nærbarnehagen sin.  Det burde være en selvfølge at barnehageplassen er låst til grenda og kretsen barna hører til. På samme måte som skolekretsen. For å få kortest mulig dag vekk fra hjemmet, for en liten kropp i full blomstring.  For å få nok av kvalitetstiden og familietiden i hjemmet.  De burde slippe å senere bytte barnehage og knytte seg til nye voksne og venner.  I rammeplanen for barnehagen står det: «Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling».  Hvordan tilrettelegger dette barnehageopptaket for å følge dette viktige verktøyet i barnehagen?

Hvorfor hører vi ikke noe? Hvorfor er ikke dette øverst på prioriteringslista? Hvis det er tilfelle at saken ikke skal tas opp politisk før i juni, vil det stå brakker på Strand med åpne dører i August?  Til hvilken høst jobbes det iherdig med å finne løsninger? Var det lurt å flytte hjem til Hitra? Burde vi flytte herfra? Må vi virkelig kjøpe en bil til? Kan jeg være i jobb til høsten? Hva vil dette utgjøre for min arbeidsgiver? Hvor på Hitra skal jeg levere barnet mitt i barnehage til høsten? Har de i det hele tatt tenkt å gjøre noe?

Vi trenger handlekraft, løsninger og svar, NÅ! Finnes dere? Hva venter dere på?”

Foreldregruppa-  #barnehageopprøret