340 kunder ble berørt av en feil på strømnettet i morgentimene i dag. De fleste fikk ganske umiddelbart strømmen tilbake, mens 93 kunder var uten strøm fra klokka seks til rundt halv elleve i formiddag.

- Strømbruddet skyldes en bryterfeil i en høyspentlinje ved Singsholmen som førte til strømbrudd på Ulvøya. Nå har alle fått strømmen tilbake, opplyser kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønderenergi.