Kommunereformen er lønnsom for kommunene, iflg. leder i Kommunalkomiteen på Stortinget.

Den norske kommunestrukturen hindrer innovasjon og gir dårlige tjenester.

Det er mange som ikke ser hvor gode ordninger det er lagt opp til i reformen.

For å si det enkelt så lønner det seg for kommunene å slå seg sammen.

Kommunene vil få reformstøtte  og midler til dekning av engangskostnader ved sammenslåing. (NY KOMMUNE.NO).

Færre kommuner  gjør at ressurser og kompetanse brukes smartere og på den måten gir bedre tjenester til innbyggerne.Det er en reform for velferd og lokaldemografi.

Kommunereformen vil flytte makten fra Oslo nærmere folk flest.

I delrapporten utvalget la frem i mars konkluderte de med at kommunene bør ha minst 10000-20000 innbyggere for å sikre innbyggerne gode tjenester.

Kommuner som etter reformen er mindre enn størrelsen ekspertutvalget peker på må regne med å få færre oppgaver.

Sammenslåing av 3 kystkommuner:  HITRA,AURE, OG SMØLA.

Disse kommuner har næringsgrunnlaget i havbruk og i tillegg er/blir disse vindkraftkommuner i nær fremtid.

1.Tall hentet fra kommuneproposisjon 2016:

Engangsstøtte kr. 30.millioner.

Reformstøtte  kr.5.millioner.

Inndelingstilskudd til sammenslåtte kommuner i reformperioden-

beholder tilskuddet i 15 år etter sammenslåing.

2. Samlet befolkning i den nye kommunen pr. 01.januar 2015 = 10264

Administrasjon ,1 ordfører, 1 rådmann, (istedet for 3 ordførere og 3 rådmenn).

Infrastruktur:

Idag har vi ny trafikkterminal på Sandstad ,anløp av hurtigbåt fra/til Kristiansund/Aure/Smøla og Trondheim-her ligger fergeleiet klart-Kun 1 fergeleie må bygges i Kjørsvikbugen og vi har forbindelse til Nordmøre og Smøla.

Regionsentret må selvsagt plasseres i midtpunktet av disse 7 kystkommune= Fillan på Hitra.

Servicekontor i Aure og Smøla og uendret skolestruktur.

Behovet er tilstede for  å bli sammenslått i en slik stor kystkommune-ellers kan vi risikere å måtte stille enda lengre bak i tilskuddsordninger fra sentrale myndigheter.

Hitra-Mai 2016

Lars Dagfin Hestnes