Torsdag 6. oktober vedtok Fellesnemnda å tilsette Odd Inge Mjøen som fylkesrådmann for Trøndelag fylkeskommune. Tilsettingsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Mjøen, som i dag er fylkesrådmann i Sør-Trøndelag, vil i første omgang overta rollen som prosjektleder for sammenslåingen av de to fylkene. Han sier han vil søke avskjed i sin nåværende stilling for å starte arbeidet med sammenslåingen så fort som mulig.

Ved etablering av Trøndelag fylkeskommune blir Mjøen øverste administrative leder for en organisasjon med cirka 4.500 ansatte.

Trøndelag fylkeskommune skal være etablert og i drift formelt fra 1.1.2018.