Jeg sitter og tenker på hva som gjør at noen mener deres innsats i samfunnet er så mye mere verd enn andres innsats. Har dette noe med menneskesyn å gjøre, eller er det knyttet til samfunnsmekanismer, eller kanskje handler det om at vi lever i et klassesamfunn? Hva er det som gjør at hvis du jobber innen en virksomhet i det offentlige, f.eks. som livreddende sykepleier i en operasjonssal, i et yrke som er så krevende at de fleste slutter av ulike årsaker når de er 58 år i gjennomsnitt, så vil du få ei lønn på ca. 550 000 kroner i året. Ikke nok til at du kan kjøpe deg en okay bolig i den byen du jobber i om du f.eks. jobber og lever i Oslo.

Samtidig ser vi at om du velger å være sjef i en bank, hvor det ikke er så krevende å jobbe slik at du kanskje må gi deg ved 58 år, så kan du få nærmere 14 millioner kroner i året i lønn. Sykepleieren må jobbe i over 20 år for å kunne tjene det som en banksjef, hvor det meste er eid av staten, kan tjene på et år. Banksjefen kan tjene to ganger årslønna til en sykepleier i måneden. jeg kan ikke på noen måte forstå hvorfor vi skal leve med slike klasseskiller og måle folks innsats på en slik måte. En slik verdsetting av mennesker kan ikke være et sivilisert samfunn verdig i 2021. Allerede i 1921 sloss daværende Arbeiderparti mot at en slik type samfunn skal få utvikle seg. Det opplever vi ikke skjer i dag, tvert imot bidrar sosialdemokratiet til at dette får utvikle seg. Det blir spennende å se om den nye regjeringen klarer å gjøre noe med dette.

Jeg regner med at det er flere enn meg som reagerer på at det er 52 stillinger som staten er medeier i pr i dag hvor lederne tjener mye mere enn vår egen statsminister som får betalt 1,7 millioner i året. Ei lønn jeg mener er anstendig nok til å leve et godt liv på. Hvis ikke dette er ei anstendig lønn, hva da med sykepleierne som får bare en tredjedel av dette igjen? I tillegg får disse menneskene pensjoner som vanlige mennesker bare kan drømme om. Det kommer på toppen av de millionene de håver inn hvert år. Ikke en gang som pensjonister skal vi vurderes likt, også som pensjonister skal noen verdsettes med millioner av kroner i forskjell. Dette skjer samtidig som vi alle gjennom våre skattepenger må bidra til å finansiere hele opplegget.

Hvorfor er det slik at vi som aldri kommer i nærheten av dette stilltiende aksepterer ei slik utvikling? Sett med mine øyne er dette en utvikling som må stanses da det ikke er bra for et samfunn og operere med et slikt samfunnssyn som verdsetter mennesker sin innsats i samfunnet på en slik uverdig måte.

Og dette skjer innenfor den offentlige virksomheten. Hva som skjer innenfor den private biten får vi ta i et annet innlegg. Der er det enda verre.

Jann O Krangnes

Medlem av Rødt Hitra