DIGITAL POSTKASSE

NAV sender ut utbetalingsmeldinger til de som er registrert til Digtal Postkasse.

Hensikten med tjenestene er at alle innbyggere i Norge skal motta og arkivere all post fra det offentlige på ett sted.Det høres enkelt ut,men er det lett for alle de som ikke har Digitale postkasser eller som har reservert seg mot å motta elektroniske post? Dem har i dag fremdeles mulighet til å få utbetalingsmeldinger og annen post på vanlig måte.

Har fått mange bekymringsmeldinger fra eldre folk som føler at i løpet av året kan miste muligheten til å motta pensjonslippen og annen papirpost fra NAV i postkassen på veggen. Det er et faktum at dette kommer til å ramme mange eldre å hjelpeløse mennesker som ikke har nettverket Digitalt rundt seg ! Forlanger at det blir  en overgangsperiode på minimum 25 år før at all statlig post blir Digitalisert!

Vi i Pensjonistpartiet ser med stor uro på denne utvikling og vil derfor ta saken opp på  Pensjonistpartiets Landsmøte  5-6 juni!

Per Ervik

Hitra Pensjonistparti