Planlegger flere boliger i det sentrale boligfeltet