Johs. J. Syltern As har levert laveste anbud på opparbeidelsen av Industriparken på Jøstenøya, og er klarert som vinner av anbudskonkurransen.

Anbudet er på ca 56 millioner kroner eks. moms.

- Det er tatt et klart forbehold om politisk godkjenning av finansiering og oppstart før en endelig kontrahering, sier prosjektleder Jørgen Olsen i Hitra kommune.

Saken skal legges fram for politisk behandling i kommunestyret den 21. mars.

Fra før av er Syltern godt i gang med Frøya kommunes nye industriområde i Nordhammarvika. Her bygges det industriområde og dypvannskai til en pris av 63 millioner. Det betyr at Syltern i løpet av kort tid har oppdrag i øyregionen verdt ca 110 millioner kroner.

I likhet med Stjern, som bygger Frøya kultur- og kompetansesenter og utvidelsen av Hotell Frøya, har Syltern base i Åfjord på Fosenhalvøya.