Fylkeslederen i Pensjonistforbundet Trond Knudsen, kom til Hitra tirsdag 30. april, for å møte representanter fra lokalforeningene i Frøya, Halsa, Hitra og Vinje.

Initiativet hadde som mål å sikre best mulig kontakt og samarbeid mellom lokalforeningene og Fylkesstyret.

Trond Knudsen som ble valgt som ny fylkesleder på årsmøtet i mars, er også medlem av sentralstyret i Pensjonistforbundet. Han vil benytte slike kontaktmøter til blant annet å orientere om viktige saker på sentralt hold som for eksempel informasjon om pensjonsoppgjøret som nærmer seg politiske vedtak.

Samtidig ble det viktig å få diskutert oppfølging av Fylkesårsmøte -vedtak om verdig alderdom og eldres rettigheter, som er viktig satsingsområde inneværende år.