Felles uttalelse fra V, FrP, H og Sp:

I arbeidet med ny kommunedelplan for Sistranda foreslår rådmannen å omregulere området hvor gamle Frøya Videregående Skole ligger, til boligformål. Dette mener vi i Venstre, Høyre, FrP og Sp er et veldig dårlig forslag.

Revisjon av skolebruksplanen er nå under utarbeidelse, men med de signaler som har kommet fra FAU og flere med kjennskap til forholdene på Sistranda skole hersker det ingen tvil om at skolen er for liten allerede fra høsten 2016. Driftsutvalget i kommunen har enstemmig gått inn for ikke å justere skolegrensene, hvilket er det eneste tiltaket som på kort sikt kunne ha avhjulpet situasjonen ved å flytte elever fra bl.a. Sandvika og Klubben til Nordskag skole.

Kommunen må innse at skolen på Sistranda nå er for liten, det ropes varsko fra både foreldre og fagforeninger om at kapasiteten er sprengt. Og situasjonen kommer antagelig til å bli verre i årene som kommer. Befolkningen på Frøya vokser aller mest på strekningen fra Nesset til Flatval, og det er lagt ut store tomteområder spesielt på Sistranda - og det bygges! Folketallet på Frøya vokser og vokser, og uansett hvordan man vrir og vender på klasseromsutnyttelse, ombygginger osv. er det bare et tidsspørsmål før man må gjøre noe på nytt igjen.

Å omregulere et eksisterende skoleområde til boligformål nå; før vi har fått ny skolebruksplan på bordet er etter vår mening ikke særlig fornuftig.

Arvid Hammernes (V)

Aleksander Søreng (FrP

Martin Nilsen (H)

Remy Strømskag (H)

Knut Arne Strømøy (Sp)