Hitra kommune kan når den ønsker det tildele en Ærespris.

Prisen tildeles for en spesiell og fremragende innsats for lokalsamfunnet og Hitra, og den skal uttrykke en unik anerkjennelse og honnør for den innsats som er vist.

Hitra kommune har tidligere delt ut 3 Ærespriser, første gang i 2009 til Arne Ratchje og Ove Grøntvedt, og i 2012 til Dagfinn Herskedal.

Juryens begrunnelse:

Også i år vil Hitra kommune dele ut Ærespris til en person som ha betydd mye for Hitra. Dette er en person som gjennom mange år bl.a. har arbeidet i det politiske liv.Han er fra Ansens på Hitra, hvor han vokste opp hos sine besteforeldre. I 1941 – 1942 tok han handelsskolen og etter det virket han som ufaglært lærervikar på Hitra fram til 1946. Da dro han til Tromsø hvor han ble i 4 år og tok lærereksamen. I 1950 giftet han seg, og deretter ble det 3 år i Vardø som lærer. 1954 flyttet han med familien tilbake til Hitra, hvor han virket som lærer i daværende Sandstad kommune fram til 1960. Da ble han skoleinspektør i samme kommune, og i 1964 Skolesjef i den nye sammenslåtte kommunen «Hitra».

Han har hele livet hatt et brennende samfunnsengasjement, noe som naturlig nok førte til en politisk karriere og en lang merittliste. Det må derfor bli bare helt kort fra dette: Han har vært kommunestyrerepresentant både i Sandstad og Hitra kommuner, og var med på kommunesammenslåingen der fire kommuner skulle bli til en. Nytt kommunesenter skulle bygges opp på Fillan; og nytt sentralskolebygg og nytt herredshus skulle bygges sammen. Her ble han Formann i nemnda som ledet utbygginga. Han er kanskje mest kjent som Stortingsrepresentant, og det var han for Sør-Trøndelag i 16 år, fra 1965 til 1981. I stortinget hadde han verv i flere komiteer, bl.a. som nestformann i samferdselskomiteen. Hans tid på Stortinget ga også mange internasjonale verv, bl.a. knyttet til til Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU) fra 1965 - 1969, medlem av Stortingets delegasjon til Nordisk Råd i tiden 1973-1981, samt delegat til FNs generalforsamling i 1980. I hele 15 år, fra 1979 til 1994, hadde han verv som riksrevisor. Selv om hans ståsted i skolesammenheng var grunnskolen, kom han også på banen da det ble snakk om utbygging av videregående skole. Han satt i fylkeskommunalt utvalg for utbygging av videregående skoleverk i Sør-Trøndelag fra 1971 – 1972.Etter at han var ferdig på Stortinget i 1981 jobbet han som skolesjef på Hitra helt fram til han pensjonerte seg i 1988.

Det er vel først og fremst samfunnsengasjementet og arbeidet for svake grupper bl.a. gjennom Hitraprosjektet og Dalpro som har vært viktigst for han etter stortingsperioden. Han var leder for styringsgruppen for Hitraprosjektet, forløperen til Dalpro, hvor han også var styreleder i 11 år. Sentrale momenter i prosjektet var at man skulle utrede og iverksette ulike boformer for beboerne, utprøve ulike arbeidstilbud og søke å etablere varige arbeidsplasser for deltakerne, og man skulle utvikle aktive fritidstilbud i nærmiljøet.

I 2000 mottok han Kongens fortjenestemedalje i gull, bl.a. for hans engasjement for svake gruppers rett til arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse. Han har fra sine posisjoner forfektet at mennesker som på mange måter har hatt et svakt utgangspunkt i livet har positive verdier å gi til samfunnsutviklingen, og at dette også er deres fulle rettighet.

I et allsidig og livslangt samfunnsengasjement har dette vært et spesielt trekk ved hans samfunnsinnsats, uavhengig av personlig utbytte, men med ekte engasjement og omtanke for andre.

Hitra kommune ønsker med dette å tildele ærespris til Rolf Fjeldvær.