Aqualine har lenge hatt behov for større plass, som det ikkeer mer igjen av i Hamarvika industripark der de holder til i dag. I mellomtidenhar Frøya kommune strevd med å få regulert et industriområde i Nordhammervika,som nå er egengodkjent.

Nå har Frøya kommune også kommet så langt at formannskapethar godkjent en intensjonsavtale med Aqualine om at bedriften skal etablere segder.

Avtalen er ikke bindende for noen av partene, men hensiktenmed avtalen er å gi uttrykk for begge parters intensjoner omkring samarbeidetom utnyttelse av areal i Nordhammervika.