Frøya: Ikke kryss kommunegrensen hvis det ikke er nødvendig