Knapt flere biler har passert bommen i sommer

foto