Skryter av egne ansatte, som jobber under høyt press