- Mange vil si at dette er en unødvendig kamp i 2019, men til det er det bare å si et klart nei