Verden opplever mange kriser samtidig: Konflikt, flyktningkrise, pandemi, økt fattigdom og klimakrise. Antallet mennesker som trenger nødhjelp øker dramatisk. Akkurat nå pågår den største flyktningkrisen etter 2.verdenskrig i Europa på grunn av krigen i Ukraina. Verste scenario er at ti millioner mennesker må flykte. Fra før er millioner av mennesker på flukt fra sult, krig, flom og konflikt over hele verden. Men det er håp. Kirkens Nødhjelp er til stede, med vann og hjelp til dem som trenger det mest.

Det er krise i Ukraina, det er det også i Afghanistan og Malawi. Men det er håp! I Afghanistan er Kirkens Nødhjelp til stede med blant annet rent vann, tepper og hygienepakker. Malawi ble tidligere i år rammet av flom, og der er vi også til stede med krisehjelp. I tillegg jobber vi med langsiktig bistandsarbeid i landet, gjennom fokus på hjelp til å ruste seg mot klimaendringene gjennom moderne jordbruksmetoder som vanning via dryppsystemer.

Vann er viktig for å overleve og eksistere, men vann gjør også at frø kan vokse der det ellers er knusktørt, det gir mat på bordet, holder sykdommer unna og gir rom for fremtid og drømmer. For fem år gamle Alefa i landsbyen Kambuwe i Malawi, gir vannet enorme muligheter. Det er ikke gitt at jenter som Alefa vokser seg sterke og sunne. 50 prosent av alle barn under fem år har fått hemmet veksten sin som følge av sult, mens kun 40 prosent har tilgang til førskole. Der hvor Norge stort sett topper alle statistikker, ligger Malawi på bunnen som et av verdens fattigste land. Det å få en god start med nok vann, mat, førskole og gode oppvekstsvilkår er helt avgjørende for at jenter som Alefa skal komme seg ut av fattigdom.

Pengene fra Fasteaksjonen bidrar både til at flyktningene fra Ukraina får hjelp, at Kirkens Nødhjelp kan være til stede ved kriser som i Afghanistan og Malawi, og at vi kan drive langsiktig bistandsarbeid gjennom å gi mennesker over hele verden tilgang til vann og gjøre dem i stand til å møte klimaendringer og kriser. Fasteaksjonen gir også mulighet til å være med og påvirke norsk klimapolitikk. Verdens fattigste har bidratt minst til klimaendringene, men opplever de verste konsekvensene. Det er dønn urettferdig.

Gjennom fasteaksjonen mobiliserer Kirkens Nødhjelp det norske folk til å engasjere seg der nøden er størst, enten det er i Ukraina, Malawi, Afghanistan eller andre kriser utenfor medienes søkelys. Ta godt imot bøssebærerne! Gi vann til dem som trenger det mest.

Fasteaksjonen gjennomføres 5. april her på Hitra. Årets konfirmanter skal gå rundt med bøsser å samle inn penger. Ta godt imot ungdommene når de kommer.

Heidi Fugelsøy, diakonimedarbeider Hitra