Denne internasjonale kampdagen for arbeidere over hele verden er en stor dag. En dag hvor man samles for å oppsummere, dele erfaringer og reise nye krav for en bedre og mere rettferdig verden. En verden hvor ingen trenger å sulte, en verden hvor unødvendig lidelse tar slutt, en verden hvor vi slipper krig, død og lemlestelser samt store ødeleggelser av land og natur. En verden hvor vi ikke bruker 19 000 milliarder dollar i året på krig. La oss bruke disse midlene til å bygge velferd til alle mennesker på vår jord.

La oss vise vår solidaritet til de menneskene som i dag er utsatt for kriger, enten de befinner seg i Jemen, Ukraina eller Palestina. La oss reise krav om at landene får beholde sin suverenitet og selv bestemme over egne områder. La alle mennesker få utvikle sin rett til å leve i fred. La oss stå sammen om å kreve at alle diktaturer blir erstattet med demokrati og suverenitet. La oss stå sammen om å kreve at vi tar vare på vår moder jord, vår natur og vårt klima.

Hjemme og på Hitra

La oss stå sammen slik at vi i Norge bygger oss en egen matsikkerhet. Noe som står i stor fare for å miste i tiden. La oss stå sammen om å verne vårt arbeidsliv som skal bygge på retten til et trygt å fast arbeide innenfor rettighetene i overenskomstene og arbeidsmiljøloven

La oss støtte kravene til bunadsgeriljaen om at norske kvinner skal få rett til trygge og gode fødesteder nært sine hjem. La oss kreve at mennesker med nedsatte funksjonsevner, mennesker med demens får bygd den omsorgen som trengs for at de skal få oppleve verdige livsforhold på lik linje med resten av oss. La oss sikre at vi unngår utenforskap for store grupper mennesker. La oss kreve likhet uavhengig av kjønn. La oss få slutt på klassesamfunnet hvor noen beriker seg på andres bekostning. La oss få slutt på at noen land beriker seg på andre lands bekostning.

I det hele har vi mye å kjempe for, skal vi lykkes i vår kamp må vi stå sammen, vi må organisere oss, vi må synliggjøre våre krav

Og derfor bruker vi 1 mai, derfor trenger vi 1 mai

Gratulerer med dagen til alle

Hilsen Rødt Hitra