Rødt Hitra støtter lærerstreiken

Lærerne i Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk lektorlag har streiket siden før sommerferien, og i disse dager trappes streiken kraftig opp. Dette er for en god grunn. For sjette år på rad er lærerne i skolen lønnstapere, og har hatt en lavere lønnsvekst enn de andre ansatte i kommunene og fylkene.

Barna er vår viktigste ressurs, og en god lærer er nøkkelen for læring, men samtidig er nesten 1 av 5 av de som kaller seg lærere uten godkjent utdanning. Mange lærere forlater også skolen: 40 000 med lærerutdanning jobber ikke i skoleverket. Samtidig ser man en nedgående trend på antall søkere til lærerutdanninga, for tredje år på rad.

Kampen lærerne nå står i handler ikke bare om bedre lønn, men også om å ta vare på undervisningskvaliteten og å beholde og rekruttere lærere. Dårlig lønnspolitikk er dårlig utdanningspolitikk, og den forsterker lærerkrisa i samfunnet. Dette går utover elevene, og skal man satse på disse må man satse på lærerne.

Rødt Hitra støtter streiken!

Rødt Hitra, Lise Krangnes, styremedlem