Nytt reisebrev: «Vi håper alle hjemme nyter oppvaskmaskinene og strømuttakene sine, for de savnes til tider»