Denne uken er verdensdagen for psykisk helse med temaet «Vi trenger hverandre. #løftblikket».

Ensomhet og utenforskap er viktige faktorer i dette temaet.

Ensomhet er en vond følelse. Ensomhet handler om å savne andre mennesker i livet sitt, savn etter å delta i sosiale sammenkomster eller være en del av et fellesskap og et savn etter sosial kontakt.

 Ensomhet finnes i alle aldersgrupper, men har de siste årene økt blant ungdom. Koronaperioden gjorde at disse tallene økte.

Å gå inn i helga å ikke ha noen å tilbringe dagene med, samt ei helg uten planer kan være tungt for mange.

Av og til trenger vi å være alene, men ikke ensomme. Vi trenger hverandre.

Men for å se hverandre må vi tørre å tenke at ensomhet og utenforskap finnes i vår egen omgangskrets. Først når vi tør å tenke at det også omhandler oss, klarer vi å løfte blikket.

Et ønske fra min side er at vi de neste ukene gjør en ekstra innsats for å løfte blikket. At vi ser rundt oss på arbeidsplassen vår, i vennegjengen, på fotballaget, i skoleklassen eller i familien og tenker «kan noen av de jeg omgås med føle seg ensom eller utenfor?» og ikke minst, tørr å spørre!

Ingen jeg har møtt har blitt fornærmet over spørsmålet «Hvordan har du det egentlig?»

Kan du rydde plass til en ekstra på vennemiddagen i helga? Kan du oppfordre barna dine til å inkludere flere i aktivitetene? Kan du ringe en venn du ikke har pratet med på lenge? Kan du ta deg tid til å delta på aktivitetene barna deltar på?

Vi har alle et ansvar for hverandre. «Det trengs ei hel øy for å oppdra et barn» heter det i Øya-prosjektet, men jeg vil også si det trengs en hel øy for å unngå ensomhet.

Det koster så lite å være et medmenneske. Vi trenger hverandre #løftblikket

Marit Skalmerås Kolstad, diakonarbeider Frøya