Huset er bygd av avflata rundtømmer og bestod av dagligstue i østre enden (til høgre), kjøkken med gruve i midten, og mot vest et soverom, som tidligere vel har vært beboelsesrom for en inderstfamilie. Foran inngangen har det vært bislag. (Hva den store firkanten til venstre for døra er for noe, er uvisst.)

Huset har opprinnelig bestått av stue og kjøkken. Den vestre delen er tydelig et seinere tilbygg. Kjøkkenet gikk tvers over, du kom rett inn i kjøkkenet, der det sikkert var et vindu ved sida av gruva på den motsatte veggen.

Vi ser at veggen mellom dagligstua og kjøkkenet er blitt flytta; vi ser det av «skallene» på veggstokkene som stikker ut. Veggen ble rimeligvis flytta for å gi mer plass i stua. Men da måtte også gruva flyttes, for den stod i bortre hjørne ved denne veggen. På taket ser vi merker etter den nye plasseringa av murpipa.

Sjølve stua, dagligstua, kan ha blitt oppvarma med en bileggerovn, den enkleste ovnstypen. Den hadde ikke åpning (ovnsdør) i stua, men ble fyrt fra gruva i kjøkkenet, slik det er i museumsbygningen på Sistranda.

Hoveddelen av stua på Berge, stua og kjøkkenet, kan være bygd omkring 1850 eller i første halvdel av 1800-tallet. Huset gikk for å være det eldste på Sauøya. Det kan vel stemme for husmannsplassene, men gammel-låna på Sauøygården er nok eldre. Den var bygd av Henrik Borthen da han kom som væreier til Froan ca. 1779.

Beboer-rekka i Bergastua kan vi følge i folketellingene sammenhengende bakover til 1865. Da bodde losen Johannes Martinsen der med kone og 7 barn. Han kan ha bodd der i 20 år da.

Bergastua stod til omkring 1970. Edvin Bye, sønn av den siste eieren, Erling Bye, forteller at den vestre delen falt sammen av seg sjøl i 1969, og resten ble revet omkring 1974.

Johan G Foss