Hitra Senior Høyre legger stor vekt på at medlemmene gis muligheter for trivelig sosialt samvær med vekt på positive opplevelser i lokalsamfunnet

Og nå var turen kommet til at Kystmuseet fikk i oppdrag å skaffe oss et opplegg for besøk på Lerøy's nye produksjonsbedrift på Jøsenøya, kombinert med en tur til Oppdrettsanlegg i området.

Vi fikk en god orientering og gjennomgang av Lerøy's topp moderne og nye bedrift.   Ingen tvil om at dette er av stor betydning for dagens og framtidas utviklingsmuligheter for Hitra-samfunnet .

Så gikk reisen videre med Kystmuseets fartsbåt til Oppdrettsanlegget ved Storskogøya .

Etter en gjennomgang av driften på  et storanlegg i nærområdet, fikk vi også se og høre  nærmere om Lerøy's visningsanlegg .

Artig var det også å erfare at Kystmuseet på denne dagen hadde flere grupper på besøk for omvisning .

For oss som virkelig fikk oppleve at "Havbrukets vugge"  sto på Hitra takket være Grøntvedt-brødrene, var det

godt å oppleve  Havbrukets betydning for Hitra-samfunnet i dag, og med de store framtidsmuligheter denne næringen har for Øyregionen.

Vi takker Kystmuseet for godt utført oppdrag med svært kunnskapsrik bemanning på vår reise.

Egil Hestnes

Styreleder Hitra Senior Høyre

foto
foto
foto