Hitra Senior Høyre legger stor vekt på at medlemmene gis muligheter for trivelig sosialt samvær med vekt på positive opplevelser i lokalsamfunnet

Og nå var turen kommet til at Kystmuseet fikk i oppdrag å skaffe oss et opplegg for besøk på Lerøy's nye produksjonsbedrift på Jøsenøya, kombinert med en tur til Oppdrettsanlegg i området.

Vi fikk en god orientering og gjennomgang av Lerøy's topp moderne og nye bedrift.   Ingen tvil om at dette er av stor betydning for dagens og framtidas utviklingsmuligheter for Hitra-samfunnet .

Så gikk reisen videre med Kystmuseets fartsbåt til Oppdrettsanlegget ved Storskogøya .

Etter en gjennomgang av driften på  et storanlegg i nærområdet, fikk vi også se og høre  nærmere om Lerøy's visningsanlegg .

Artig var det også å erfare at Kystmuseet på denne dagen hadde flere grupper på besøk for omvisning .

For oss som virkelig fikk oppleve at "Havbrukets vugge"  sto på Hitra takket være Grøntvedt-brødrene, var det

godt å oppleve  Havbrukets betydning for Hitra-samfunnet i dag, og med de store framtidsmuligheter denne næringen har for Øyregionen.

Vi takker Kystmuseet for godt utført oppdrag med svært kunnskapsrik bemanning på vår reise.

Egil Hestnes

Styreleder Hitra Senior Høyre