Det er mer mellom himmel og jord enn vi ser

I helgen feirer vi den høytid i kirkeåret som er vanskelig å begripe for mange. Jula er lett å fatte.  Jesu fødsel er historisk bevitnet. Og en barnefødsel er da noe konkret å forholde seg til. Det samme er påskehøytiden der . Det som skjedde i Jerusalem for 2000 år siden med Jesu død og oppstandelse er noe konkret . Men annerledes er det med  pinse. Ånden er noe usynlig. Ei merkelig kraft. I trosbekjennelse som framsies i alle gudstjenester sier vi at vi tror på Den Hellige Ånd.

Som prest og menneske er jeg totalt avhengig av Den Hellige Ånd. Ånden hjelper meg til begripe det som hører til i den den usynlige verden. Og vi vet alle at det er mer mellom himmel og jord enn det vi ser. Ånden som vi ikke ser er egentlig Jesu nærvær på jorden. For 2000 år siden kunne menneskene erfare Jesu nærvær konkret. Og folket strømmet til ham. I dag kan vi gjøre de samme erfaringer med en usynlig nærværende Jesus. Det er det som gjør at jeg er prest.

Men denne erfaring kan alle mennesker gjøre i dag, for den dagen vi ble døpt ble det sagt til oss ved døpefonten. Gud har nå gitt deg sin hellige ånd. Vi fikk også et fantastisk løfte: Se jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. Vi får del i noe ufattelig stort ved døpefonten.

Gjennom mitt presteliv  i 45 år har jeg møtt mange mennesker som har gjort spennende opplevelser med Åndens nærvær. Ånden vil gjøre det stort for oss å tro på Jesus.  Ånden vil rett og slett skape  troen i oss. Ånden vil gi oss kraft i vår hverdag. Ikke minst når vi møter utfordringer.

God pinse ønskes dere alle!