Hitrahjorten.

Det er stor enighet om at noe må gjøres/endres med forvaltningen av stammen. Dette pga av minkende slaktevekter og kjevelengder. Som igjen har sin årsak i for lite tilgang på mat.

Panikken brer om seg når det nå er satt i gang tiltak for å redusere stammen til det halve, noe som er foreslått fra forskerhold med vitenskapelig begrunnelse.

En del av problemet er at vi får tildelt «kort» på eksakte dyr uten at lokalkunnskap blir hensyntatt. Noe som har ført til at noen områder hadde svært lite dyr i fjor høst.

Hva om hvert jaktlag får tildelt frie kort og på den måten får større ansvar for sin lokale stamme? Dette for å oppnå en mer stabil og stedegen stamme.

Dette kombinert med en veileder som kommunen gis ut i samarbeid med forskere, vitenskap og lokale.

Vidar Udseth