Hun er nå leder for HR-enheten, som er en støttefunksjon i kommunen som har over 500 ansatte. HR-sjefen, eller personalsjefen, er opprinnelig fra Stjørdal og startet i jobben i august.

-Da jeg tok den første telefonen for å få mer informasjon om stillingen, var jeg nok mest nysgjerrig. Men etter å ha fått mer informasjon om rammene og oppgavene , så tenkte jeg at her har jeg med min bakgrunn noe å bidra med. Det handler vel også litt om at kjæresten min er fra Hitra, forteller Grete Elverum.

Hun har alltid likt å utfordre seg selv og hun liker å gjøre nye ting. Barna er voksne og i høst dro datteren til Oslo for å studere, så da åpnet det seg nye muligheter for å flytte på seg i forhold til jobb.

-Jeg er vel en ganske uredd av meg. Men samtidig hvis noen hadde sagt til meg for et år siden at jeg skulle havne her, så vet jeg ikke om jeg vil ha trodd dem, sier Grete.

Bakgrunn

- Jeg har både jobbet og studert i utlandet i flere år, har mange år innen reiselivsbransjen og jeg har også vært med på å starte reiselivsbyrå. Etterhvert så studerte jeg jus og jeg har jobbet innen offentlig forvaltning i mange år.

Grete har jobbet hos Fylkesmannen i Trøndelag, og har arbeidet i mange år i Miljødirektoratet i forskjellige roller.

- Jeg har alltid hatt en ganske utadrettet jobb og har hatt ansvar for nettverk og nettverksbygging. Jeg har jobbet mye med opplæring, og hvor jeg har vært ute og holdt foredrag, forteller Grete.

Hun forteller at hun har alltid likt å være ute sammen med mennesker og jobbe med formidling, opplæring og samhandling.

- Det var jo litt av grunnen til at jeg søkte jobben, fordi jeg ønsker å jobbe mer med folk. Jeg har jo gjort mye av dette tidligere, men i en litt annen setting. Men nettopp det å få lov til å få sette alt dette samme i denne jobben synes jeg har vært veldig bra og motiverende. Det har vært mye spennende som har skjedd og høyt tempo, men det er vel på en måte det jeg liker også.

På fritiden

På fritiden har Grete nok å henge fingrene i, hun holder på å sluttføre en mastergrad i ledelse.

-Jeg holder jeg å skrive en mastergrad om implementering av FN sine bærekraftsmål. Vi skal skrive om hva vi kan gjøre lokalt for å bidra for å oppnå disse målene. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Grete liker seg på Hitra med alle tur- og fiskemulighetene i nærområdet.

-Jeg holder til i Knarrlagsundet, der er det veldig fint. Jeg liker turen rundt Ulvøya og jeg har også oppdaget litt av de andre turområdene. Jeg er i gang med kjentmannsprøven og sist var jeg på Tonningen, forteller den turglade HR-sjefen.

Ellers så kan hun fortelle at de siste helgene har hun hatt mye familie og venner på besøk i Knarrlagsundet.

- Nå som det ikke det går an å reise så mange plasser så synes familien det attraktivt å reise til Hitra på besøk.

Veien videre

-Hitra er en kommune i vekst, og det er mange spennende prosjekter på gang. Det å kunne være med å bidra til å bygge kompetansesamfunnet Hitra, å jobbe for at Hitra kommune skal fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver er oppgaver som motiverer meg, forteller Grete

Hun forteller at det finnes mye positivitet i kommunen og at det er en vilje og energi til å få til ting. Dette fungerer som et positivt lim i organisasjonen og at det er en god organisasjonskultur som det er viktig å ta vare på.

-Jeg har blitt tatt veldig godt imot og gleder meg til fortsettelsen i denne jobben, sier HR-sjefen.