- Fylkeskommunen må ta ansvar for utvikling av næring og bosetting også ute i distriktene