Det går mot finale i kommunereformen.  Spørsmålet er om det også går mot omkamp.  Ikke fordi det er tvil om resultatet, men fordi regjeringen ikke har fått det som de vil. Resultatet av de kommunale beslutningene viser at vi kan gå fra dagens 428 til ca. 380 kommuner. Det er langt flere enn de 100 regjeringens og dens støttespillere ønsker.

Innen 1. oktober skal fylkesmennene gi sin oppsummering av reformen til kommunalministeren.  Fylkesmennene er gitt et todelt mandat; de skal oppsummere kommunenes vedtak og i tillegg skal de gi råd om hvilken kommunestruktur ut fra regjeringens mål for reformen.

De første fylkesmennene har gitt sine innstillinger. Både Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesmannen i Agder har lagt vekt på rådene de er bedt om å gi.  Spesielt for Agder stemmer disse så dårlig overens med resultatene av de lokale vedtakene at oppsummeringen knapt er nevnt i brevet til kommunaldepartementet. Hans konklusjon er et resultatene kommunene og deres innbyggere har kommet fram til, bør legges rett i skuffen, før det arbeides videre mot 5 store kommuner i Agderfylkene basert på dagens regionråd.

Jeg er sjokkert.  I to år har alle Agder-kommunene brukt masse tid og penger på oppdrag fra regjeringen og stortingsflertallet. Oppdraget var å utrede ny kommunestruktur basert på lokale prosesser og frivillighet. Det duger ikke sier Fylkesmannen når resultatet foreligger. Bort med frivilligheten og inn med mine skrivebordløsninger, sier han.

Fylkesmennenes utredninger kommer nå på rekke å rad. Jeg går ut fra at Agder er unntaket, ikke regelen. Det går rett og slett ikke an å sette til side alt det utredningsarbeid som er gjort lokalt bare fordi det ikke passer inn i formelen noen har fått for seg skal være rådende. Jeg ser flere såkalte eksperter, bl.a. Jørn Rattsø og Geir Vinsand, bygger opp under en praksis hvor fylkesmennene legger kommunenes egne vedtak til side. Det er kanskje greit å argumentere for at Stortinget ikke burde vedtatt at kommunereformen skal bygge på lokale prosesser og frivillighet. Folkestyret står jo ikke alltid så høgt i ære hos forskere som mener de sjøl vet best, men å komme med dette helt i innspurten av reformen er opprørende.

Det er brukt tusenvis av årsverk og millioner av kroner i kommunene for å tilfredsstille utredningsoppdraget fra regjeringen og stortingsflertallet. Annet utviklingsarbeid er satt til side av hensyn til arbeidet med kommunereformen.   Nå får de som bestilte slå seg til ro med svarene de har fått.

Stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson